Vendégeink voltak Angliából

rendszergazda szo, 2015/06/13 - 09:52

Június 7-én, vasárnap, istentiszteleti alkalmunkon Wales-ből illetve Dél-Amerikából érkezett vendégek szolgáltak bizonyságtétellel, igehirdetéssel.
George Benjamin Dél-Amerikában él. Jelenleg Angliában végzi magasabb szintű egyetemi tanulmányait. A bangori gyülekezet munkása. Egy missziós út kapcsán jutott el gyülekezetünkbe.
Pauline Edwards egy walesi gyülekezet (Bangor) első pásztora. Igen dinamikus igehirdető. Az Úr Jézus vérének erejéről, értékéről beszélt 1.Pét. 1,18-19. igék alapján. Érdekes, buzdító, számunkra bátorító példákkal illusztrálta az evangélium erejét, amelynek központja a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus. Ezeket a példákat nagyrészt afrikai missziós igehirdetéseinek tapasztalataiból vette. Afrikai útján muszlim környezetben, életét is veszélyben tudva hirdette az Úr Jézus nevét, de a Szentlélek olyan hatalmasan munkálkodott (betegek gyógyultak meg, több éves szárazság után eleredt az eső..) hogy muszlim hallgatósága meghajolt Isten igéje előtt. - (Ugyanakkor tudjuk, hogy Afrikában, a muszlim országokban keresztény testvéreink sokat szenvednek az Úr Jézus nevéért. Ez utóbbi sincs Istenünk tudta nélkül. „A vértanúk vére a kereszténység magvetése” (Tertullianus) Vannak időszakok, amikor a keresztényeknek Jézus nevéért szenvedéseket kell átélniük. Fil.1,29. Imádkozzunk üldözött, hitükért szenvedő testvéreinkért! Tőlem: NM.)
Pauline Edwards lelkipásztornő szolgálatában kiemelt fontosságot tulajdonított hitharcunkban, a bűn elleni küzdelmünkben, a bibliai úton maradásban a Szentlélek általi imádkozásnak. Engedjünk a Szentlélek inspirációinak imaéletünkben, biztatott bennünket.
A tolmácsolást Adrian Bury lelkipásztor testvér végezte. Ezúton is köszönjük szíves szolgálatát!
Úgy érezzük, vendégtestvéreink buzgó, erőteljes szolgálata erősítette gyülekezetünket.
Kívánjuk Urunk támogató áldásait további evangéliumhirdető szolgálataikra!

Nagy Miklós lp

Tartalmi kategóriák: