Rólunk

Egyetemes Pünkösdi Hitvallás

Ez a Hitvallás az oslói Pünkösdi Világkonferencián elfogadott (megerősített) egyetemes Pünkösdi Hitvallás.

1. Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.

2. Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

3. Hiszünk Jézus Krisztus istenségében; szűztől való születésében; bűntelen életében; csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában; mennybemenetelében; és hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.

Hitvallásunk

1. A SZENTÍRÁS

Hisszük, hogy a Szentírás 66 könyve (39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyv) Isten kinyilatkoztatott igéje. Ő ihlette szent embereit, akik elmondták, leírták és továbbadták azt. A Szentírás Isten üdvözítő akaratának tévedhetetlen kinyilatkoztatása, történelmi cselekedeteinek megbízható forrása. Isten örökérvényű igazságait tartalmazza. Belőle ismerhetjük meg Istent és az örök életre vezető utat. A teljes Írás hitünk alapja, életünk szabályozója, legfőbb tanácsadónk. Ez az egyetlen kizárólagos tekintély, amellyel a tanításokat, a hagyományokat és a gyakorlatot megvizsgálhatjuk.

Oldalak