Cikkek

Tűzpróba

rendszergazda v, 2016/10/23 - 10:19

„Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus.
Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra; kinek-kinek munkája nyilván lesz, mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és, hogy kinek-kinek munkája minémű, azt tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet rá épített megmarad, jutalmát veszi.”
1.Kor.3,11-14.

Hogyan várjuk az Úr Jézus Krisztust?

Advent
rendszergazda szo, 2015/12/19 - 17:47

Advent, naptári időszakát tekintve a karácsony előtti (kb.) négy hét, ami mintegy bevezeti karácsony ünnepét. Az egyházak ezt a karácsony közeledtét, és az Úr Jézus második eljövetelét jelző időszakot nem egyforma hangsúllyal kezelik. Van ahol liturgikus egyházi események sorozatával töltik meg, míg máshol inkább az elmélkedésnek, a bekövetkező esemény előtti „csendnek” szenteleik e napokat.

Válasz Yvettnek

rendszergazda szo, 2015/06/27 - 10:28

Kedves Yvett!

Véleményemet kéred „jó ember” kérdésben, mivel barátnőd erre hivatkozva utasította el bizonyságtételedet az Úr Jézusról. Vagyis ő úgy gondolja, a jó embereknek nincs szükségük megváltásra. Ismerősöd jóshoz is el-elmegy sorsát tudakozni, ezzel kapcsolatosan is vannak kérdéseid, vagy inkább neki.

Az ember haragja és Isten igazsága

rendszergazda h, 2015/06/08 - 20:28

Isten szava az „igazság Igéje.” Ez nem csak azt jelenti, hogy a beszéd igaz. Az igazság mértékét is jelzi, annak forrására, Istenre is mutat. Kijelenti az igazságot, amely egyrészt: láttatja Istent minden mással szemben, aki (ami) isteni igénnyel lép fel. Másrészt: erkölcsi mértéket állít, melyhez alkalmazkodni kell az embernek. (Mellőzheti, de ez esetben, az ítélet mértékeként találkozik majd vele. Ján. 12, 48)

És adott ajándékokat az embereknek. Ef.4,8.

rendszergazda sze, 2015/05/13 - 00:00

Bölcsességnek beszéde.

A bölcsesség beszéde, mint ajándék,(1.Kor.12,8.) nem azonos a szerzett, tanult ismeretekből merített beszéddel. Megnyilvánul ihletett tanácsadásban, nehéz ügyek, problémák megoldásában. Váratlan helyzetben, előzetes felkészülés hiányában, Krisztus ügyét képviselve. „És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem.. de amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok mi módon, vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában mit mondjatok. Nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól bennetek.” Mt. 10,18-20.

A feltámadás diadalmenete

rendszergazda sze, 2015/04/01 - 18:33

A tanítványok Krisztusban való hitét biztosan, céltudatosan alakította, építette az Úr Jézus. Megrendítő eseményekben mutatta meg isteni erejét. (Halottak feltámasztása, kenyérszaporítás, vízen járás, a tenger lecsendesítése. stb.) A „Ti pedig kinek mondotok engem?” kérdésre már bizonyossággal válaszolhat Péter a többiek képviseletében is: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia!” Mt. 16,15-16.

Szelídség, engedelmesség, nyugalom

rendszergazda v, 2015/03/08 - 00:00

Pál a Krisztus szelídségére utalva, kéri a kórintusi hivőket. „Kérlek titeket a Krisztus szelídségére, és engedelmességére..” 2.Kór.10,1. Ez nem csak a kérés milyenségét jelzi, hanem azt a lelkületet is, amelyből majd az engedelmesség fakad. Pál apostol szeretné, ha a korintusi hívőket az Úr Jézus szelídsége motiválná arra a változásra, amelyre inti őket. Az Úr Jézus is szelídségének tanulását kéri tőlünk, hogy lelkünk megnyugodjon. „Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” Mt.11,29.

Oldalak