Az ember haragja és Isten igazsága

rendszergazda h, 2015/06/08 - 20:28

Isten szava az „igazság Igéje.” Ez nem csak azt jelenti, hogy a beszéd igaz. Az igazság mértékét is jelzi, annak forrására, Istenre is mutat. Kijelenti az igazságot, amely egyrészt: láttatja Istent minden mással szemben, aki (ami) isteni igénnyel lép fel. Másrészt: erkölcsi mértéket állít, melyhez alkalmazkodni kell az embernek. (Mellőzheti, de ez esetben, az ítélet mértékeként találkozik majd vele. Ján. 12, 48)

Isten igazságának célja, nem pusztítás, sokkal inkább élet. Ezt munkálja. A megváltott ember az „igazság Igéje” által kap új életet. „Az Ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.” Jak. 1,18. Ez az új életű ember prezentálja, láttatja Istent magát, és az isteni igazságot. A megváltott emberek „új társadalom” részei. (John St.) Az Isten társadalmának, amelyben megjelenik az isteni erkölcs, és Isten valóságos hatalma. Ez az erkölcs leleplezi az Istent elutasító társadalom igazságtalanságát, de Isten megigazító erejének valóságát (igazságát) is jelzi. A keresztyén ember élete ezért nagyon felelősségteljes. Nem reagálhat környezete kihívásaira akárhogyan. Az igazságtalanságokra válaszolhatunk (ha nem vigyázunk) hirtelen indulattal, haraggal. A harag rossz tanácsadó. Téves ítéletet is eredményezhet. „Mert ember haragja, Isten igazságát nem munkálja.” Jak.1,20. Az érzéki ember nem jól lát, és nem jól láttatja a szelíd, bűnösöket mentő Krisztust. Haragja inkább „tüzet” kíván az igazságtalanra, az isteni akarat pedig ez esetben is élet. Luk. 9,54-56. Az Ige ezért is ajánlja „Krisztus indulatát.” „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban is megvolt.” Fil.2,5.(Szelídség, alázat, szolgáló lelkület)) Ez indulatban érvényesülhet Isten igazsága.

Nagy Miklós lp.

Tartalmi kategóriák: